Opšte o neplodnosti

U tom slučaju možemo govoriti o neplodnosti, ako se za godinu dana i pored vođenja redovnog seksualnog života bez korišćenja kontracepcije, ne desi trudnoća. S obzirom da je to zajednički problem para, neplodnost važi za oboje sve dok se ne utvrdi pravi uzrok.

Prema statističkim podacima u slučaju 80-85% para, ukoliko ne koriste kontracepciju prilikom seksualnog odnosa, u roku godinu dana dešava se začeće. Dakle, ukoliko se u periodu oko sazrevanja jajne ćelije najmanje jednom desi odnos, šansa za začeće je 20%. Posmatrajući period od godinu dana iz aspekta pomenutih podataka nastanak trudnoće 85% -no, što znači  15-20% parova se suočava u određenoj meri s neplodnošću.

Dakle, od 100 parova, 25 samo uz lekarsku pomoć može da dobije dete.

Neplodnost se relativno sa velikom sigurnošću  dijagnostikuje.

Veoma je mali broj neplodnih parova,  koji i pored lekarske pomoći ne mogu dobiti dete, većina ipak, uspeva da dobije dete kada se obrate za lekarsku pomoć.

U današnjem turbulentnom vremenu često se javlja problem neplodnost u životu parova.

Toku ispitivanja neplodnih parova kod 40% žena i 40 % muškaraca nalaze se uzroci neplodnosti,  a kod 20 % parova se utvrđuje obostrana neplodnost.

Dve forme neplodnosti su:

- PRIMARNA neplodnost – kada žena nikad ranije nije bila trudna.

- SEKUNDARNA neplodnost- kada je ranije uspešno ostala trudna , a kasnije će samo uz pomoć lekara moći da zatrudni.

Osobeni format neplodnosti je kada se desi začeće ali se ono iz nekih razloga samo  prekine.

Važno je: ukoliko se spontani pobačaj desi uzastopno tri puta, tada se radi o tzv. uobičajnom / habitualan/ pobačaju koji iziskuje podrobno lekarsko ispitivanje.

Ako imaš pitanje? http://sr.anahitas.org/pitajte-dr-elviru-sabo